Jan Willem Eskes

“Ik haal mijn inspiratie uit oude gebouwen, waar ik iets mee heb, waar ik het meeste bij voel. Vanwege mijn zoektocht naar verstilling, wil ik er zo min mogelijk betekenis aan geven, de kunst van het weglaten streef ik tot het uiterste na. Elke afleiding in het werk, al is het een grassprietje, zou voor mij ten koste gaan van de essentie die ik wil weergeven. Het is niet de realiteit die ik wil weergeven, maar meer de realiteit van een gevoel. Eerst besteed ik veel aandacht aan de compositie, die een bepaalde zeggingskracht moet hebben en daarna bouw ik het werk laag voor laag op.

Gaandeweg het proces neemt het gevoel het steeds meer over van de waarneming. Doordat balans en harmonie voor de verstilling zo belangrijk zijn, mag niets in het beeld elkaar in de weg staan. Iedere verfstreek moet ten dienste van het andere worden gezet. Het is ook een kwestie van loslaten. Een schilderij moet mij rust geven. Het is een proces wat mij heel veel geeft en ik leef in de veronderstelling dat wat het mij brengt ook een ander gegeven kan worden.”

www.janwillemeskes.nl

Expositie 'Wit'

Bekijk de expositie(s) bij Galerie Paterswolde waar Jan Willem Eskes aan deel nam >>