Fokko Timersma

Verstilling en levendigheid zijn de uitersten waartussen ik mijn speelruimte probeer te vinden.

Want ja…het lege doek,
die stille witte droom.
Laat hem dalen
als vlokken sneeuw
op lentegrond.
Rond krokusblauw,
oranje, geel
en vlekken teder groen
Verstrooi hem in dansend licht.

www.fokkotimersma.nl